Leercontract Golddigging.

Oorspronkelijk automotive ontwerp leercontract.

Voordat ik alle voorgaande activiteiten uitgevoerd had, heb ik een leercontract gemaakt. Het zal ongetwijfeld opvallen dat ik sommige competenties anders bewezen heb, dan volgens het oorspronkelijke plan. Ik ga hier in mijn reflectie over het leercontract verder op in.

Welke literatuur ga je hierbij gebruiken?
PMC Compact, Bladzijde 77
DROP Model, Leren Interviewen, Noordhoff Uitgevers B.V.
DROP Model, Leren Interviewen, Noordhoff Uitgevers B.V.
Online cursus, Presentatie geven.
 

Wat is je persoonlijke leerdoel?

Mijn persoonlijke leerdoel is om tijdens het uitvoeren van de presentatie van opdracht 4, mijn ademhaling en gedrag te controleren in zo verre mate dat ik niet ga hakkelen of stotteren.

Dit naar aanleiding van mijn ‘stotterbuien’ in onrustige situaties.

Hoe ga je concreet tijdens het project aan dit leerdoel werken?

Ik ga tijdens de 8 weken in dit project aan mijn leerdoel werken, door tijdens onrustige situaties zelf rustig te blijven en mijn ademhaling en manier van spreken te controleren. Gezien de omvang van het project denk ik dat er zich veel momenten voor zullen doen, waarin ik dit kan oefenen.

Reflectie op het autoleercontract.

Als ik naar het leercontract kijk, zijn er veel dingen toch wel precies volgens het leercontract gegaan. Opdracht 1 en 4 zijn precies gegaan zoals ik het in eerste instantie had bedacht. Echter zijn er twee opdrachten die anders zijn gegaan. Opdracht 2 en 3, die beide een gesprek inhielden zijn compleet anders gelopen. Toen ik destijds met Bert contact op wou nemen, kwam hij precies op dat moment de klas inlopen en hebben we alle mogelijkheden voor de herkansingen besproken. Nu had ik spontane gesprek wel op kunnen nemen als bewijslast, maar dan was het niet echt volledig geweest aangezien ik het niet had kunnen voorbereiden. Plus dan had ik met het gevoel gezeten dat het allemaal niet helemaal klopte en dat leek me ook niets. Ik besloot daarom om een ander gesprek voor te bereiden en dit verliep naar mijn idee prima. Wel ontbrak er nog wat aan structuur, maar dat is in het tweede gesprek weer helemaal terug gekomen. Bij opdracht 3 wou ik contact opnemen met Tom, om zo te praten over mijn stage. Echter toen ik hem een mail stuurde, bleek dat hij niet echt in was voor een gesprek en kreeg ik een mooie verwijzing naar het praktijk bureau. Iets wat verrast door de verwijzing besloot ik om voor deze opdracht ook een ander gesprek te gaan houden, iets waar ik echt wat aan zou hebben. Daarom is voor deze opdracht uiteindelijk het gesprek met Marjam gekomen, waarbij ik de leerpunten van het gesprek daarvoor heb meegenomen.

Als ik nu terug kijk naar het leercontract zie ik dat de kritische situatie er nog niet als opdracht in stond. Eigenlijk hoefde dit ook niet, aangezien je deze opdracht zelf kon invullen met een situatie die eventueel nog zou komen. Bij mij is deze situatie absoluut voorbij gekomen en later goed opgelost samen met Robberto.

Verder kan ik zeggen dat ik mijn persoonlijke leerdoel heb gehaald. Toen ik de tussenpresentatie ging houden over interieur ontwerp voor de complete groep inclusief 4 leraren (waaronder een nieuwe directeur), wist ik dat ik zenuwachtig zou worden. Ook toen nog eens bleek dat we niet alle middelen hadden om te presenteren, werd het nog moeilijker om zonder zenuwen daar te staan. Echter hielp het me om aan me persoonlijke leerdoel te denken en om me ademhaling vervolgens in bedwang te houden. Ook hielp het dat één van de leraren die bij de presentatie aanwezig was, Bert was, die enigszins hetzelfde probleem ondervind als ik wat stotteren betreft. Ik kon me herinneren dat we samen over het stotteren hadden gehad en over de manier van ademhalen die je als een robot deden klinken. Ook vertelde hij over stress beheersing en hoe je rustig kon blijven. Lees een boek, mediteer of zoek op een andere manier je rust. Hij raadde zelfs aan om op het strand te liggen, om je rust te vinden. Iets te persoonlijk voor mij, maar toch goed advies. Toch heeft die eerste ‘robot-techniek’ me op dat moment heel goed geholpen. Zelfs zo goed dat de nieuwe directeur tegen me zei dat hij helemaal niet kon horen dat ik überhaupt stotterde. Dit voelde voor mij als een overwinning en ik kan daarbij dus voor 100% zeggen dat ik mijn persoonlijke leerdoel heb gehaald. Vormbehoud op niet gekozen competenties. Om te laten zien dat ik vormbehoud op beide niet gekozen competenties heb, zal ik van beide competenties een situatie met de STARR methode behandelen. Hiernaast wil ik ook verwijzen naar mijn tweede portfolio van planmatig werken, die ik ook tijdens dit project heb gemaakt.

Samenwerken
Voor het vormbehoud op de competentie samenwerken kies ik twee voorbeelden waarin ik laat zien dat ik de competentie nog steeds onder de knie heb.

Situatie
Robberto kwam voor een vergadering naar mij toe om te vragen of ik hem wou observeren. Ik nam dit aanbod aan en heb hem vervolgens geobserveerd tijdens zijn voorzitterschap. Ik heb samen met mijn motion graphic groep een brainstorm gehad over hoe de overgang van de scenes zou verlopen in de motion graphic. Aangezien hier in het storyboard nog niets over stond en ik binnenkort moest gaan animeren, leek me dit noodzakelijk.

Taak / Rol
Ik had naast deelnemen aan de vergadering over auto detailing geen extra rol zoals voorzitten of notuleren, hiernaast waren er ook geen agendapunten die direct invloed hadden op mij. Dit zorgde ervoor dat ik Robberto goed kon observeren. Tijdens het werken aan de motion graphic heb ik rond gekeken of iedereen uit mijn motion graphic groep erg druk was. Gelukkig viel dit mee en heb ik meteen Wilson, Steven en Jan bij elkaar getrommeld om eens serieus te praten over de overgangen van de motion graphic.

Aanpak
Ik had van Robberto een formulier gekregen, waarop ik zijn gedrag kon analyseren. Aan de hand van dit formulier heb ik hokjes aan of juist niet aangevinkt. Bij alle hokken die ik niet aan had gevinkt heb ik er ook bij geschreven waarom ik vond dat dit een verbeterpunt zou kunnen zijn. Ook heb ik Robberto persoonlijk nog uitgelegd wat er volgens mij goed ging en minder goed ging tijdens de vergadering. Tijdens het gesprek over de overgangen van de motion graphic, heb ik al mijn ideeën over de overgangen verteld. Zo had iedereen een idee van wat ik in gedachte had. Ook had ik een lijst van alle scenes, zodat we precies wisten hoeveel overgangen we moesten verzinnen. Na dit verteld te hebben heb ik geluisterd naar wat de ideeën waren van Jan, Wilson en Steven.

Resultaat
Omdat ik geen belangrijke rol had tijdens de vergadering, heb ik Robberto zijn gedrag heel serieus kunnen analyseren en de lijst daarbij ook netjes in alle rust in kunnen vullen met uitleg erbij. Robberto was achteraf dankbaar voor de feedback en naar mijn idee nam hij het mee voor de toekomst. Het gesprek resulteerde in een paar leuke ideeën, die ik vervolgens bijgehouden heb ik een document zodat we het niet zouden vergeten. Ik was zeer verrast door de enthousiaste reacties en ideeën van Jan, Wilson en Steven.

Reflectie
Tijdens het invullen van de lijst kwam ik wel tot de conclusie dat het vrijwel noodzakelijk is om geen belangrijke rol te hebben tijdens de vergadering. Aangezien ik dat tijdens die vergadering niet had, maakt het niet uit. Echter had ik al wel meteen ja gezegd op de vraag of ik hem wou observeren. Voor de volgende keer weet ik dus dat ik eerst even moet controleren of ik geen belangrijke taak heb, anders kan ik de observatie niet serieus genoeg invullen. Achteraf gezien had ik misschien beter een korte vergadering kunnen inplannen voor onze motion graphic groep, in plaats van direct te kijken of iedereen op dat moment tijd had. In dit geval had iedereen toevallig tijd, waardoor het gesprek snel kon beginnen. Maar dat had uiteraard ook anders kunnen zijn. Om dit te voorkomen kan ik in de toekomst toch beter even een kleine vergadering plannen en iedereen, inclusief Fysio Dinxperlo een agenda opsturen, dan weten ze ook meteen waar ze zich op voor kunnen bereiden.


Planmatig werken.

Situatie
In week zes hebben Wilson en ik een voortgangsrapportage gemaakt, waarin de voortgang van die week werd verteld.

Taak / Rol
Aangezien ik naast de competentie communiceren ook de rol planmatig werken had, was het de taak van mij om in een week een voortgangsrapportage te maken. Omdat we met veel planmatig werkers waren, deden Wilson en ik de voortgangsrapportage in week zes samen.

Aanpak
Omdat er in week zes nog flink wat moest gebeuren heb ik samen met Wilson een rondje door de klas gemaakt en iedereen gevraagd hoe ver ze waren met hun producten. De voortgangsrapportage was niet heel moeilijk om te maken, aangezien er op het bord een lijst stond met producten die op het moment in behandeling waren.

Resultaat
We zijn de lijst met producten die in behandeling waren afgegaan om te kijken welke van die betreffende producten al klaar waren en welke nog niet. Zo konden we precies zien hoe het met het project ervoor stond en konden we een document op gaan maken met daar de complete voortgang erin. Toen hij eenmaal gemaakt was hebben we hem diezelfde middag nog verzonden.

Reflectie
Ik vond zelf dat het maken van het voortgangsrapportage met Wilson zeer soepel verliep. De samenwerking was geen probleem en aan de hand van de tussentijdse planning op het bord ging het een stuk sneller dan verwacht. Wel had ik het idee dat we met zo veel planmatig werkers misschien wel vaker een voortgangsrapportage hadden kunnen maken, maar ik denk aan de andere kant dat het verder niet heel veel had toegevoegd aan het project als we er meer hadden gemaakt. Al met al was ik tevreden over hoe het verliep.

Toen ik erachter kwam dat we eigenlijk aan de livestream en de motion graphics tegelijk gingen werken, begreep ik dat ik aan het sprintreview verhaal weinig meer had. Daarom heb ik vervolgens de opdracht uit de studiehandleiding gevolgd, die aangaf dat ik een projectevaluatie moest gaan houden voor het Duurzaam Spelen project wat betrekking had op Maileg speelgoed. Achteraf gezien heb ik veel meer gehad aan het houden van een projectevaluatie, aangezien ik dat nog nooit gedaan had. De planning die ik oorspronkelijk zou gaan maken heb ik uiteindelijk ook nog echt gedaan, alleen dan in de privésfeer. Ik kwam er ook achter dat mijn persoonlijke leerdoel en hetgeen wat ik bij opdracht 4 in had gevuld erg overeen kwamen.

Daarom heb ik ervoor gekozen om voor de kritische situatie een situatie te nemen die perfect aan de eisen voldeed en de planning alsnog te maken, maar alleen dan voor mezelf. Ik kan dan dus ook zeggen dat ik mijn persoonlijke leerdoel heb gehaald, maar wel op een andere manier dan dat ik in eerste instantie had bedacht. Ik heb namelijk afspraken en het werk wat ik privé doe ingepland, aangezien dat veel meer druk uitoefent op mijn tijd dan ik dacht.

Ik heb via Google een online agenda aangemaakt, waarop al mijn privé afspraken en belangrijke data voor school staan. Dit heeft me tijdens het project geholpen om alles beter in te plannen en om te weten wanneer ik ergens wel of geen tijd voor had. Ook had ik nu de mogelijkheid om een afspraak snel op me mobiel in te typen en vervolgens te synchroniseren met mijn laptop, zodat deze meteen weer up2date was. Dit zorgde er direct voor dat ik voor andere zaken ook een aparte agenda heb aangemaakt. Tot de dag van vandaag heb ik er nog profijt van, dus ik kan met zekerheid zeggen dat het een geslaagd leerdoel was.

Om te laten zien dat ik vormbehoud op de niet gekozen competenties heb, zal ik van de competenties samenwerken en communiceren een situatie met de STARR methode behandelen. Hiernaast wil ik ook graag verwijzen naar mijn tweede portfolio, die ik ook tijdens dit project heb gemaakt.

Voor het vormbehoud op de competentie samenwerken kies ik twee voorbeelden waarin ik laat zien dat ik de competentie nog steeds onder de knie heb. Jan kwam voor een vergadering naar mij toe om te vragen of ik hem wou observeren. Ik nam dit aanbod aan en heb hem vervolgens geobserveerd tijdens zijn voorzitterschap. Ik heb samen met mijn motion graphic groep een brainstorm gehad over hoe de overgang van de scenes zou verlopen in de motion graphic. Aangezien hier in het storyboard nog niets over werd gezegd en ik binnenkort moest gaan animeren, leek me dit noodzakelijk.

Ik had naast deelnemen aan de vergadering geen extra rol zoals voorzitten of notuleren, hiernaast waren er ook geen agendapunten die direct invloed hadden op mij. Dit zorgde ervoor dat ik Jan goed kon observeren. Tijdens het werken aan de motion graphic heb ik rond gekeken of iedereen uit mijn motion graphic groep erg druk was. Gelukkig viel dit mee en heb ik meteen Wallie, Korst en Ian bij elkaar getrommeld om eens serieus te praten over de overgangen van de motion graphic.

Ik had van Jan een formulier gekregen, waarop ik zijn gedrag kon analyseren. Aan de hand van dit formulier heb ik hokjes aan of juist niet aangevinkt. Bij alle hokken die ik niet aan had gevinkt heb ik er ook bij geschreven waarom ik vond dat dit een verbeterpunt zou kunnen zijn. Ook heb ik Jan persoonlijk nog uitgelegd wat er volgens mij goed ging en minder goed ging tijdens de vergadering.

Tijdens het gesprek over de overgangen van de motion graphic, heb ik al mijn ideeën over de overgangen verteld. Zo had iedereen een idee van wat ik in gedachte had. Ook had ik een lijst van alle scenes, zodat we precies wisten hoeveel overgangen we moesten verzinnen. Na dit verteld te hebben heb ik geluisterd naar wat de ideeën waren van Wallie, Ian en Korst.

Omdat ik geen belangrijke rol had tijdens de vergadering, heb ik Jan zijn gedrag heel serieus kunnen analyseren en de lijst daarbij ook netjes in alle rust in kunnen vullen met uitleg erbij. Jan was achteraf dankbaar voor de feedback en naar mijn idee nam hij het mee voor de toekomst.

Het gesprek resulteerde in een paar leuke ideeën, die ik vervolgens bijgehouden heb ik een document zodat we het niet zouden vergeten. Ik was zeer verrast door de enthousiaste reacties en ideeën.

Tijdens het invullen van de lijst kwam ik wel tot de conclusie dat het vrijwel noodzakelijk is om geen belangrijke rol te hebben tijdens de vergadering. Aangezien ik dat tijdens die vergadering niet had, maakt het niet uit. Echter had ik al wel meteen ja gezegd op de vraag of ik hem wou observeren. Voor de volgende keer weet ik dus dat ik eerst even moet controleren of ik geen belangrijke taak heb, anders kan ik de observatie niet serieus genoeg invullen.

Achteraf gezien had ik misschien beter een korte vergadering kunnen inplannen voor onze motion graphic groep in opdracht van Faceless Niches, in plaats van direct te kijken of iedereen op dat moment tijd had. In dit geval had iedereen toevallig tijd, waardoor het gesprek snel kon beginnen. Maar dat had uiteraard ook anders kunnen zijn. Om dit te voorkomen kan ik in de toekomst toch beter even een kleine vergadering plannen en iedereen een agenda opsturen, dan weten ze ook meteen waar ze zich op voor kunnen bereiden.